De wandeling

We wandelen rond het middaguur in de mooie groengebieden van de regio Haaglanden, zoals o.a. Sijtwendepark, Zijdesingel, Elsenburgerbos, Dobbeplas, Delftse Hout.

Hannah / Dobbeplas
  • Uw hond wordt opgehaald in een speciaal ingerichte auto (zie ook Faciliteiten)
  • De groepswandeling is minimaal 1 uur. Hierop kan worden afgeweken bij bepaalde weersomstandigheden. Zo wordt bij een temperatuur boven de 25 graden de wandeling ingekort evenals bij extreme kou, bij bliksem wordt de wandeling gestaakt
  • Zonodig krijgt uw hond een penning met naam en telefoonnummer van de Hondenservice of een gps-tracker om.
  • Bij thuiskomst maak ik uw hond handdoekdroog en controleer de waterbak. Als hij gevoerd moet worden, doe ik dat natuurlijk ook
  • Regelmatig plaats ik foto’s en filmpjes op Facebook, zodat u kunt zien hoe het er tijdens de wandeling aan toe gaat. Zie hier hoe het ophalen verloopt.
  • Als u mij uw sleutel toevertrouwt leggen we dit vast in een sleutelcontract. Sleutels bewaar ik binnenshuis in een sleutelkluis. Ze zijn gecodeerd gelabeld en niet herleidbaar naar huisadres.

Wilt u een keertje meewandelen? Gezellig!